Монтаж на гипсокартон стени труд и материали:

Лепене на гипсокартон /с материали/


16лв./m2

Гипсокартон предстенна обшивка /с материали/


22лв./m2

Таван с гипсокартон /с материали/


26лв./m2

Гипсокартон - преградна стена /с материали/


32лв./m2