Офертата е на база тераса с размери 3 х 1 труд и материали:

Зидария с итонг 10см.


10м2 х 45лв. = 450лв.

Полагане на топлоизолация 5см.


12м2 х 30лв. = 360лв.

Лепене на гипсокартон


12м2 х 15лв. = 180лв.

PVC прозорец


1,80 х 1,50 = 270лв.

Общо


1260лв.