Топлоизолацията е система, която намалява топлинните загуби на жилището и подобрява комфорта. Тя може да бъде изпълнена по разнообразни технологии, с различни изолационни материали. Топлоизолация може да бъде поставена от външна и вътрешна страна на жилището. Най-ефективна е външната изолация – на покрива, фасадата и на основата и пода. Добре изпълнената и правилно оразмерена топлоизолация намалява значително разходите за отопление на жилището и подобрява неговия комфорт.

Въпреки, че изолацията се полага основно за намаляване на топлинните загуби, тя има и чудесен шумоизолиращ ефект, а освен това запазва жилището значително по-прохладно през горещите летни месеци. При къщите фасадната изолация е един много добър начин за оформяне на красива и функционална фасада.

Поставянето на външна топлоизолация повишава температурата на стената и при една нормална влажност в жилището образуването на конденз намалява или спира напълно. Кондензът е явление при което водните пари във въздуха се отлагат под формата на вода, когато бъдат охладени до определена температура, наречена точка на оросяване.

Нашето предложение е да се избере топлоизолационна система, а не материалите да бъдат избирани на случаен принцип, защото компонентите са създадени да “работят” заедно. Ако изпълним топлоизолацията със случайни продукти е много вероятно някой от тях да компрометира цялата система. По принцип системите са сертифицирани и практически тествани и изпитани в независими лаборатории.

В техническите показатели на всяка система може да се видят нейните ефективни показатели. Тези параметри са резултат от сериозни изпитания. Топлоизолационните системи ги изпълняваме под непрекъснат технически контрол, като специалиситие ни спазват стриктно технологичния процес на полагане. Това предпазва от риск топлоизолацията да не бъде положена по неправилна технология. Топлоизолационните ситеми покриват нормите за енергиина ефективност и това дава възможност за кандидатстване по различни програми, осигоряващи финансови облекчения, при полагане на топлоизолацията.

Подбраните материали образуват цялостна система и единствено този подход гарантира ефективността и дълготрайността на изолацията. Може да предложим няколко системи, така че всеки да може да направи подходящия за конкретните условия избор. Най-същественото е че всяка от системите постига оптимална енергиина ефективност и по бързо изплащане на инвестицията – от направените икономии на горива, електричество и други източници на енергия.

Направете запитване за топлоизолация